Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

RÓWNOŚĆ W BIZNESIE SIĘ OPŁACA! 

RELACJA Z BRIEFIINGU MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 września br. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się briefing prasowy inaugurujący kampanię medialną projektu „Równość w biznesie”. Głównym celem spotkania była promocja tematyki obecności kobiet na stanowiskach decyzyjnych oraz zaprezentowanie szerokiej kolacji Ambasadorów Równości w Biznesie. W briefingu wzięli udział: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Małgorzata Fuszara oraz Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz.

DSC 9013 mały

 

Rozpoczynając spotkanie, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, odniósł się do nadal niewykorzystanego na rynku pracy potencjału kobiet: - Pomimo tego, że kobiety są lepiej wykształcone – stanowią one ponad 60% absolwentów uczelni wyższych, 76,8% pracujących kobiet ma średnie i wyższe wykształcenie (dla porównania z pracującymi mężczyznami, wśród których tylko 59,8% może pochwalić się co najmniej średnim wykształceniem), nie odzwierciedla się to we wskaźnikach zatrudnienia. W 2014 r. wskaźnik zatrudnienia dla mężczyzn w Polsce wynosił 68,2% i tylko 55,2% dla kobiet. Kobiety stanowią także większość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Ważnym aspektem poruszonym przez ministra Kosiniaka-Kamysza była także sytuacja kobiet podejmujących decyzję o macierzyństwie. – Jest to najbardziej „newralgiczny” moment w ich karierach zawodowych. O ile do tego czasu, zawodowe ścieżki karier kobiet i mężczyzn przebiegają dosyć podobnie, to w momencie pojawienia się dziecka, kobieta staje się dla pracodawców „mniej atrakcyjnym” pracownikiem. Niestety, wciąż zbyt mało pracodawców wykorzystuje dostępne formy elastycznego zatrudnienia i miejsca pracy, które ułatwiają obojgu rodzicom godzenie życia zawodowego i rodzinnego, dodał minister.

POLSKA PONIŻEJ ŚREDNIEJ UNIJNEJ

Statystyki mówią wprost: kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania wciąż jest bardzo mało. Choć wśród ogółu kierowników w Polsce stanowią one 39,8 proc. (dane z 2014 r.), to w gremiach podejmujących najważniejsze decyzje jest ich zdecydowanie mniej. Z raportów polskich spółek wynika, że udział kobiet w zarządach wynosi poniżej 12 proc., kobiet prezesek zarządów jest w granicach 7-8 proc. Minimalnie lepiej prezentuje się sytuacja w radach nadzorczych, gdzie kobiet jest około 14-17 proc., a kobiet w roli przewodniczących rady nadzorczej - około 8-9 proc.

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Małgorzata Fuszara zwróciła uwagę na paradoks, jaki zachodzi na rynku pracy: - Kobiety są lepiej wykształcone, mają więcej cech, których szuka się u dobrego szefa niż mężczyźni, a na stanowiskach kierowniczych nadal jest ich mniej. To stereotypy nadal mają najwięcej do powiedzenia. Trzeba nieustannie wskazywać, jakie korzyści przynosi dla firm zatrudnianie kobiet na wyższych stanowiskach zarządczych.

Patrząc na te dane z szerszej, międzynarodowej perspektywy widać, że Polska znajduje się poniżej średniej unijnej. Z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską w styczniu br. wynika, że kobiet na stanowiskach dyrektorów niezarządzających (w polskich firmach są to członkowie rad nadzorczych) jest w Europie średnio nieco ponad 20 proc. i wynik ten – choć minimalnie – to jednak z roku na rok się poprawia. Polski wskaźnik na poziomie 14,6 proc. tymczasem nie ulegał zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat.

 

JAK PRZEKONAĆ PRACODAWCÓW DO WSPIERANIA KOBIET?

Na pytanie, jak przekonać biznes do wspierania kobiet w dostępie do stanowisk decyzyjnych, Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz odpowiedziała jednym słowem: „siłą”. Bez wprowadzenia systemu kwot Polska nadal będzie dążyć do wyrównania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez kolejne lata: – Możemy dyskutować o problemach równości przez następne 10 lat, ale tak długo jak nie będzie przymusu, nie będzie równości. Szkoda firm i szkoda wartości, które mogłyby wnieść do nich kobiety.

AMBASADORZY RÓWNOŚCI W BIZNESIE

Podczas briefingu została zainaugurowana koalicja Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebie synchronizacji działań w zakresie promocji równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk, zaprosił do grona Ambasadorów osoby, a także różne instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów.

Głównym założeniem, które przyświecało zainicjowaniu grona Ambasadorów równości w Biznesie, jest potrzeba upowszechniania nowych standardów zarządzania oraz wymiana informacji i doświadczeń dotyczących działań związanych z promowaniem równości płci w polskich firmach i instytucjach. - Wierzymy, że nasza inicjatywa przyczyni się do trwałej zmiany nastawienia wśród kadry zarządzającej polskich organizacji i przedsiębiorstw, a co za tym idzie, pomoże poprawić obecną sytuację kobiet w środowisku ich pracy, w tym w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych, na wyższych szczeblach zarządzania, dodał minister.

DSC 9110 mały

 

NIEWIDZIALNE BARIERY

W głównym holu Giełdy Papierów Wartościowych przed ruchomymi schodami zostały rozstawione dwie przezroczyste ścianki z wyciętymi drzwiami, oznaczone napisami odpowiednio „men only”/”women only”. Po przejściu przez „męską” ściankę, ruchome schody poprowadziły panów na następne piętro. Schody znajdujące się za ścianką „dla kobiet” zostały wyłączone. Aby dostać się wyżej, trzeba było wejść o własnych siłach.

Odmienność funkcjonowania obu ścieżek symbolizowała odmienność warunków, w jakich realizują się kobiece i męskie drogi karier. Akcja „Niewidzialne bariery” uświadomiła zebranym trudności, jakich doświadczają kobiety i mężczyźni w dostępie do wyższych stanowisk decyzyjnych. Szklany sufit, szklane ściany czy szklane ruchome schody to tylko niektóre zjawiska, które blokują kariery zawodowe kobiet.

DSC 9123 mały

DSC 9165 mały

DSC 9170 mały

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

 

fot. Piotr Krajewski / FORMIND

Więcej informacji: Jolanta Waszkiewicz, koordynatorka projektu Równość w biznesie, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO