Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Aktualności

Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych i zarządach spółek przynosi pozytywne skutki zarówno dla firm, jak również w skali makroekonomicznej - podkreślali 19 listopada br. uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania.

Czytaj więcej...

7, 9 i 14 października br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Równość w biznesie” odbyły się pierwsze pilotaże „Przewodnika dla firm” - narzędzia składającego się m.in. z programu szkoleniowego, służącego do upowszechniania równości kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach. Pilotaże, czyli 6-godzinne szkolenia dla osób pracujących m.in. w działach HR, CSR i w działach szkoleniowych firm zatrudniających powyżej 250 osób, pozwolą na dostosowanie narzędzia do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

Czytaj więcej...

Bank Credit Suisse opublikował już drugi raport poświęcony zróżnicowaniu w biznesie: „The CS Gender 3000: Women in Senior Management”. Z badań wynika, że zróżnicowanie zarządów oraz rad nadzorczych ma wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw i ich lepszą kapitalizację na rynku. Jednocześnie jednak Credit Suisse przyznaje, że nie ma wystarczających danych, by jednoznacznie stwierdzić, że obecność kobiet w zarządach spółek, a nie tylko w radach nadzorczych, ma znaczący wpływ na wyniki przedsiębiorstw. Co nie przeszkadza, że zdaniem Credit Suisse liczba kobiet na wysokich stanowiskach stopniowo się zwiększa, choć zależy od wielu czynników, np.: od sektora gospodarki, uwarunkowań kulturowych danego kraju czy wielkości przedsiębiorstwa. Nadzieją jest, zdaniem analityków CS, trwająca globalizacja większych firm, które będą narzucać rynkowi standardy i polityki dotycz ce zróżnicowania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu

29 września br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami mediów i organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w biznesie. Pretekstem do dyskusji stał się raport „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce”, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Spotkanie poprowadziły prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania oraz Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO