Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Aktualności

Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań aktywizujących wymianę doświadczeń i sprzyjających refleksji nad kondycją polskiego HR. Najbliższe trzy spotkania w Krakowie (2.09), Katowicach (3.09) i Warszawie (9.09) będą poświęcone równości w biznesie.

Aby stworzyć skuteczną strategię zarządzania zasobami ludzkimi potrzeba inspiracji, świeżych pomysłów i kreatywnych idei - informują organizatorzy spotkań na swojej stronie internetowej. Śniadania to połączenie praktycznej wiedzy ekspertów z możliwością dyskusji w HRowym środowisku. Rekrutacja na spotkania nadal trwa - zapraszamy do rejestracji: www.hrnasniadanie.pl

Szczegółowe informacje: www.hrnasniadanie.pl i www.facebook.com/HRnewsy

- W ciągu jednego pokolenia chcemy zlikwidować różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn - ogłosił we wtorek premier Wielkiej Brytanii David Cameron. Każda firma zatrudniająca co najmniej 250 osób będzie musiała publikować przeciętne zarobki pracowników obu płci.

Czytaj więcej...

25 czerwca b.r. w Brukseli odbyła się konferencja organizowana przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, pt. „Inaugarcja Gender Equality Index 2015”. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki trzeciej edycji badań Gender Equality Index (GEI). Zostały także omówione tendencje zmian dot. równości płci w Unii Europejskiej. W tym roku w badaniu został uwzględniony nowy obszar, jakim jest przemoc wobec kobiet. W spotkaniu wzięli udział eksperci i ekspertki z dziedziny równości szans kobiet i mężczyzn, przedstawiciele i przedstawicielki państw członkowskich oraz instytucji unijnych.

Czytaj więcej...

Wystartował nabór zgłoszeń do pierwszej w Polsce nagrody w pełni dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU w swoich firmach i otoczeniu biznesu. Inicjatywa realizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowy patronat nad nią objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO