Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

26 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja zorganizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotycząca luki płacowej.

W wydarzeniu tym wzięli udział między innymi: Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, Zastępujący Szefa Służby Cywilnej, Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele środowiska naukowego. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz resortów i urzędów centralnych.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz przyczyny ich występowania. Dyskutowano nad możliwymi sposobami rozwiązania tego stale utrzymującego się, niekorzystnego zjawiska. Przedstawione zostały najnowsze wyniki badań dotyczące wynagrodzeń w Polsce, według których przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było w 2012 roku o 20% wyższe niż wynagrodzenie kobiet. Wskazano na główne przyczyny niższych płac kobiet, między innymi: wysoki udział kobiet w zawodach nisko płatnych, mniejszy dostęp do awansów, krótszy okres uczestnictwa w rynku pracy ze względu na pełnienie funkcji rodzicielskich i wychowawczych. Zwrócono uwagę na konieczność wypracowania skutecznego narzędzia umożliwiającego ocenę luki płacowej w przedsiębiorstwach oraz przedstawiono plany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie. Poruszono również temat ustanowienia przez Sejm Dnia Równych Płac Kobiet i Mężczyzn; taka inicjatywa została podjęta przez polskie parlamentarzystki. Podkreślono również wagę działań świadomościowych na rzecz niwelowania luki płacowej.

Źródło: Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO