Drukuj 

Przed obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet (8. marca) Komisja Europejska przyjęła zalecenie, w którym zwraca się do państw członkowskich o zwiększenie przejrzystości płac kobiet i mężczyzn, próbując pomóc w zlikwidowaniu problemu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

Zróżnicowanie wynagrodzenia – a więc średnia różnica między wynagrodzeniami za godzinę pracy kobiet i mężczyzn w całej gospodarce – nie uległo większym zmianom w ostatnich latach i nadal utrzymuje się na poziomie 16,4 proc. w całej Unii Europejskiej (IP/14/190). Większa przejrzystość płac jest ważnym elementem zaradzenia problemowi zróżnicowania wynagrodzenia, gdyż może ujawnić uprzedzenia związane z płcią oraz dyskryminację w strukturze płac danej organizacji. Umożliwia ona pracownikom, pracodawcom i partnerom społecznym podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia skutecznego wdrażania zasady równości wynagrodzeń. Komisja zaleca państwom członkowskim zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń poprzez zestaw środków, takich jak udostępnienie pracownikom informacji o zarobkach, składanie przez firmy sprawozdań, audyty wynagrodzeń w dużych przedsiębiorstwach oraz włączenie kwestii równości wynagrodzeń do układów zbiorowych. Państwa członkowskie będą musiały zawiadomić Komisję do końca 2015 r. o działaniach podejmowanych w celu wdrażania zaleceń.

Więcej informacji: Komisja Europejska

Źródło: Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania