Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że w zarządach największych polskich spółek giełdowych zasiada jedynie 10,3 proc. kobiet, przy średniej dla całej UE wynoszącej 16,6 proc. Najwięcej kobiet zasiada w zarządach firm w Finlandii, na Łotwie, we Francji i w Szwecji. Polska w zestawieniu znalazła się dopiero na 20 pozycji.

Kobiety stanowią 16,6 proc. członków zarządów największych spółek notowanych na giełdzie w 27 krajach Unii Europejskiej (pod uwagę nie brano Chorwacji). Oznacza to, że spośród sześciu członków zarządu, jedna osoba to kobieta. Mamy tu tendencję rosnącą, bo w październiku 2012 r. średnia dla Unii Europejskiej wynosiła 15.8%.

Polska pod koniec zestawienia

Najwięcej kobiet w zarządach spółek jest w Finlandii (29,1 proc.). Wysoką, bo drugą pozycję w zestawieniu zajęła Łotwa (29 proc.), a tuż za nią znalazła się Francja (26,8 proc.). Polska zajęła dopiero 20. miejsce w zestawieniu z wynikiem 10,3 proc.

W ciągu pół roku (od października 2012 r. do kwietnia 2013 r.) w krajach członkowskich Unii Europejskiej największy wzrost udziału kobiet w zarządach firm odnotowano na Słowacji, na Węgrzech i w Bułgarii. W tym samym czasie największy spadek był w Rumunii, na Litwie, w Polsce, na Malcie, w Grecji, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Raport KE

Raport na temat kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w Unii Europejskiej opublikowano na stronie Komisji Europejskiej. Przeanalizowano stanowiska zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, w tym przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, służbę cywilną, politykę i sądownictwo. Większość danych do raportu zaczerpnięto z europejskiej bazy komisji. Baza ta zawiera dane z państw członkowskich UE od 2003 roku. Rok ten w wielu miejscach raportu stał się punktem wyjścia do analizy zmian w czasie.

Projekt, który ma zapewnić lepszą równowagę płci

14 października 2013 komisja prawna oraz praw kobiet w europarlamencie poparły budzącą kontrowersje propozycję dyrektywy przewidującej wprowadzenie do 2020 roku 40-procentowej kwoty dla kobiet w radach nadzorczych dużych spółek giełdowych w krajach UE.

Projekt ten ma zapewnić lepszą równowagę płci w radach nadzorczych spółek notowanych na giełdzie. Zakłada ustanowienie prawnie wiążącego celu, jakim jest osiągnięcie 40-procentowego udziału w tych organach firm przedstawicieli płci niedostatecznie reprezentowanej.

Spółki będą zobowiązane do powoływania kandydatów na te stanowiska na podstawie ich kwalifikacji oraz jasnych i neutralnych pod względem płci kryteriów. W przypadku, gdy kandydaci mają takie same kwalifikacje, pierwszeństwo ma mieć kandydat tej płci, która jest niedoreprezentowana.

Autor: db//gak / Źródło: tvn24.pl

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO