Drukuj 

O odniesionych w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn sukcesach oraz o problemach, które wciąż wymagają rozwiązania, dyskutowały przedstawicielki biznesu, polityki i mediów podczas panelu „Wymiary równości: rodzina, dom, kariera, praca”, zorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach VI Kongresu Kobiet.

W debacie, która odbyła się w drugim dniu Kongresu Kobiet, uczestniczyły Dominika Bettman, członkini zarządu ds. finansowych Siemens Polska, Agnieszka Karaszewska, dyrektorka firmy Ingeus, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Katarzyna Wierzbowska, prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, Katarzyna Żak, aktorka, oraz przedstawicielki administracji rządowej: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania i Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie poprowadziła Beata Jakoniuk-Wojcieszak, dziennikarka Telewizji Polskiej.

Panel Wymiary Równości VI Kongres Kobiet fot. Multimedia Warszawskie

Na zdjęciu od lewej: Beata Jakoniuk-Wojcieszak (TVP INFO), Dominika Bettman (Siemens), Małgorzata Marcińska (Podsekretarz w Ministerstiwe Pracy i Polityki Społecznej), Anna Karaszewska (Ingeus Polska), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania, Katarzyna Wierzbowska (Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet), Katarzyna Żak (aktorka); fot. Multimedia Warszawskie

 

„CZY” NAJWIĘKSZYM WROGIEM KOBIET

Debata rozpoczęła się od jedynie z pozoru kontrowersyjnego zagadnienia – Beata Jakoniuk-Wojcieszak zadała zgromadzonym panelistkom pytanie o to, co lub kogo uznają za największego wroga kobiet. Dziennikarka zauważyła, że rolę taką spełnia... partykuła „czy”, rozpoczynająca pytania takie jak: „czy podołam?”, „czy jestem wystarczająco silna, kompetentna, mądra?”, „czy uda mi się osiągnąć cel?”, które wciąż zadaje sobie zbyt duża liczba kobiet. Jak zauważyła Jakoniuk-Wojcieszak, pierwszym krokiem do sukcesu kobiet jest walka z podobnymi pytaniami, będącymi świadectwem braku wiary we własne umiejętności i możliwości.

Do tego głosu przyłączyły się inne panelistki podkreślając, że niezwykle istotną przeszkodą na drodze do równouprawnienia są wewnętrzne bariery kobiet, wciąż borykających się z niskim poczuciem własnej wartości. Dominika Bettman z Siemens Polska zauważyła, że podczas rozmów kwalifikacyjnych, pytania o dodatkowe obowiązki czy większą dyspozycyjność związaną z zakresem zadań przewidzianym na danym stanowisku, zadają prawie wyłącznie kobiety. Dla mężczyzn nie ma to aż tak dużego znaczenia. Dodatkowo, jak mówiły Beata Jakoniuk-Wojcieszak i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, odwołując się do doświadczeń kobiet ze swoich środowisk – a więc mediów i polityki – to właśnie kobiety potrzebują nieustannego potwierdzenia swojej wartości w sferze zawodowej. Jednak to właśnie my same mamy największy wpływ na likwidację tkwiących w nas barier, które powstrzymują kobiety np. od aplikowania na wyższe stanowiska – podkreślała Anna Karaszewska.

KOBIECA SOLIDARNOŚĆ TO PODSTAWA!

Podobną zmianą, która wymaga jedynie woli i zaangażowania kobiet, jest zmniejszenie rywalizacji i pogłębienie kobiecej solidarności, również na najwyższych szczeblach decyzyjnych. Jak podkreśliła Dominika Bettman, wzorem dla kobiet powinna być w tym zakresie solidarność i bezwarunkowa lojalność mężczyzn zajmujących ważne stanowiska. O bardzo istotnej roli, jaką odgrywa solidarność kobieca, polegającej także na wzajemnym wspieraniu swojej przedsiębiorczości, wspominały wiceminister Małgorzata Marcińska i Katarzyna Wierzbowska.

Jednak kluczową kwestię, jak podkreślała Minister Marcińska, stanowi wprowadzenie kolejnych zmian systemowych i rozwiązań prawnych wspierających aktywizację zawodową kobiet i równy podział obowiązków kobiet i mężczyzn w rodzinie. Zmiany takie powinny być wdrożone również na szczeblach samorządowych. Wspomaganie bowiem kobiet zamieszkujących mniejsze miejscowości i wioski, tkwiących często w niesprzyjających aktywności zawodowej, pełnych stereotypów płciowych środowiskach, stanowi wyzwanie większe, niż te same działania przeprowadzane np. w dużych miastach.

Panel Wymiary Równości VI Kongres Kobiet fot. Multimedia Warszawskie 1

Na zdjęciu od lewej: Beata Jakoniuk-Wojcieszak (TVP INFO), Anna Karaszewska (Ingeus Polska), Katarzyna Wierzbowska (Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet), Dominika Bettman (Siemens), Katarzyna Żak (aktorka), Małgorzata Marcińska (Podsekretarz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej); fot. Multimedia Warszawskie

 

JAK SOLEJUKOWA WPŁYWA NA ZMIANĘ POSTAW

W przełamywaniu stereotypów i pobudzaniu kobiet do działania, na co zwróciła uwagę z kolei Katarzyna Żak, kluczową rolę pełni także wizerunek kobiety w mediach i kulturze. Odwołując się do granej przez siebie w jednym z polskich seriali postaci Solejukowej, aktorka opowiedziała znane jej historie kobiet ze środowisk wiejskich, które założyły własne mini-biznesy, zainspirowane właśnie postacią przedsiębiorczej i stawiającej na rozwój bohaterki serialowej. Jak mówiły panelistki, media powinny brać czynny udział w afirmowaniu siły kobiet, w promowaniu równego podziału obowiązków w rodzinie oraz zajmowania przez kobiety stanowisk decyzyjnych w firmach. Jak dowodziła Dominika Bettman, obejmowanie takich stanowisk wiąże się z korzyściami: dla kobiet – z możliwością wywierania wpływu, dla firm – z wnoszeniem do organizacji nowej jakości.

Sygnałem, że tego typu wartości zaczynają mieć w Polsce coraz większe znaczenie, były wskazane przez panelistki sukcesy na polu równouprawnienia: wprowadzona niedawno ustawa o urlopach ojcowskich i rodzicielskich, coraz częstsze inicjatywy wspierające przedsiębiorczość kobiet, np. programy mentoringu biznesowego, jak również rosnące w siłę ruchy kobiece. To właśnie te inicjatywy pokazały, że kobiety mogą jednocześnie być świetnymi pracowniczkami i spełniać się w życiu rodzinnym. Jak stwierdziła Katarzyna Wierzbowska, multitasking jest im znany od zarania dziejów.