Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

7, 9 i 14 października br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Równość w biznesie” odbyły się pierwsze pilotaże „Przewodnika dla firm” - narzędzia składającego się m.in. z programu szkoleniowego, służącego do upowszechniania równości kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach. Pilotaże, czyli 6-godzinne szkolenia dla osób pracujących m.in. w działach HR, CSR i w działach szkoleniowych firm zatrudniających powyżej 250 osób, pozwolą na dostosowanie narzędzia do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

Jak wynika z raportu „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce”, opracowanego w ramach projektu, udział kobiet na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce jest niski i zasadniczo nie zmienia się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Największe polskie spółki, w tym spółki giełdowe oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa, mają w swoich zarządach i radach nadzorczych poniżej 15% kobiet, zaś kobiet prezesek jest ok. 7%.

Dlatego też tak ważne są działania mające na celu promocję równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych. Zmiana nastawienia wśród kadr zarządzających w takich firmach w największym stopniu pomoże poprawić obecną sytuację kobiet na wyższych szczeblach decyzyjnych. Działania w projekcie – przede wszystkich pilotaże i seminaria – zaplanowane są w taki sposób, aby w proces zmiany postaw wobec kobiet na wysokich stanowiskach zaangażować menadżerów wysokiego szczebla, działy HR oraz działy szkoleniowe w dużych firmach.

 

www 1

Na zdjęciu: Aleksandra Browarska-Królicka, Dominika Nawrocka, Karolina Długosz, Capgemini

wwww 2

Na zdjęciu: Agnieszka Sznajder i Magdalena Grabowska, trenerki

wwww 3

 Na zdjęciu Paulina Kozuba, Jadwiga Jadziewicz i Magdalena Beta, Dentsu Aegis

Pilotaże narzędzia, które właśnie odbywają się w ramach projektu, zostały podzielone na 5 modułów: równe traktowanie w miejscu pracy, płeć a rynek pracy, ocena miejsca pracy pod kątem równości szans kobiet i mężczyzn, wypracowanie działań równościowych w miejscu pracy oraz plan realizacji działań równościowych.

Dzięki szkoleniom przedstawiciele i przedstawicielki firm mogą usystematyzować wiedzę na temat nierównego traktowania w miejscu pracy oraz na temat korzyści wynikających z realizacji działań równościowych. – Największą zaletą naszego szkolenia jest możliwość oceny swojej firmy pod kątem standardów równościowych. Jest to możliwe dzięki wystandaryzowanemu narzędziu, które z jednej strony wskazuje mocne strony firmy w tym zakresie, jak i te, gdzie warto podjąć dodatkowe działania, aby zapewnić równe szanse wszystkim zatrudnionym osobom – podkreślają trenerki prowadzące szkolenie, Agnieszka Sznajder i Magdalena Grabowska.

- Mamy nadzieję, że dzięki naszym szkoleniom firmy będą bardziej skłonne promować działania wspierające awanse kobiet na stanowiska decyzyjne, a także zainspirują się do realizacji działań równościowych w firmie. My natomiast dowiemy się, czy zaproponowany przez naszych ekspertów i ekspertki program jest zgodny z oczekiwaniami osób, do których został skierowany – dodaje Justyna Kryczka, koordynatorka merytoryczna projektu.

 

 

www 3

Na zdjęciu Agata Lubiatowska-Henkiel, Kompania Piwowarska i Kacper Siwkiewicz, Microsoft

sss 1

Na zdjęciu Katarzyna Gutkowska i Paulina Jurecka, Smyk

sss 3

Na zdjęciu Anna Szymańska, Sephora, Ewa Pytkowska, Monika Chmielewska-Zehaluk, Sanofi

 

W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki firm Dentsu Aegis Network, Capgemini BPO, Kompanii Piwowarskiej, Microsoftu, Sanofi Aventis, Smyka i Sephory. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zdjęcia: MPiPS

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO