Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

25 listopada 2014 r. odbyła się konferencja "Kobiety w zarządach - wyzwania i perspektywy". Gośćmi honorowymi byli: Paweł Tamborski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Cristina Vicini z The International Alliance for Women.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Alicja Kornasiewicz, Dyrektor Zarządzająca Morgan Stanley, Andrzej Maciejewski Partner Zarządzający Spencer Stuart, Angelina Anna Sarota, Wiceprezes Zarządu PGE EJ1 oraz Anna Striżyk, Wiceprezes Zarządu ZE PAK.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zmieni Kodeks Dobrych Praktyk i wprowadzi zasadę "Zastosuj lub wytłumacz" obejmującą udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych - taką deklarację złożył publicznie Paweł Tamborski, prezes GPW. Ponadto GPW reaktywuje Respect Index, oceniający spółki publiczne pod względem ich odpowiedzialności społecznej, w tym także udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych.

fot PP 19

fot PP 42

Na zdjęciu Małgorzata Marcińska, Podsekretarz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

 

Małgorzata Marcińska, Podsekretarz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała jednocześnie intensyfikację prac nad legislacją zmierzającą do większego udziału kobiet w procesach decyzyjnych w polskiej gospodarce.

Prezes Fundacji Liderek Biznesu Katarzyna Twarowska mówiła o tym, że jednym z celów Fundacji jest obalenie mitu jakoby w Polsce nie było kobiet mających kwalifikacje do zasiadania w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw. Kobiety będące w naszej Fundacji, mówiła, zaprzeczają tej tezie. Różnorodność została w Polsce sprowadzona wyłącznie do kwestii płci, tymczasem, mówiła, oznacza także zróżnicowanie z punktu widzenia rasy, kultury czy wieku.

Iwona Kozera, założycielka Fundacji, przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych między innymi przez Catalyst, McKinsey, Thomson Reuters czy Credit Suisse. Wyraźnie pokazują one, że firmy mające w najwyższych władzach kobiety osiągają lepsze wyniki finansowe. Niewykluczone, że takie badanie, obejmujące polskie spółki, zrobi Giełda Papierów Wartościowych we współpracy z Fundacją Liderek Biznesu. Kozera określiła też najważniejsze działania Fundacji, które obejmują realną aktywność w strefie publicznej i zadeklarowała pełne wsparcie GPW w planowanych zmianach Kodeksu Dobrych Praktyk, a także w informowaniu opinii publicznej o korzyściach, w tym ekonomicznych, płynących z większego udziału kobiet w zarzadzaniu. Kolejnym krokiem jest zaangażowanie samego biznesu i działania na rzecz zmiany świadomości i przełamania stereotypów. Trzecim obszarem jest praca na rzecz transparentności - czyli ujawnienia przez firmy ich wewnętrznych polityk oraz regulaminów dotyczących promowania i nominowania członków zarządów oraz rad nadzorczych.

Christina Vicini z The International Alliance for Women jest współzałożycielką "Global Board Ready Women" - międzynarodowej bazy danych kobiet mających kwalifikacje do zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych firm. Listę tworzą europejskie szkoły biznesowe, wraz z Fundacją Forté, a całością zarządza Stowarzyszenie Członków Rady Nadzorczej Financial Times (Financial Times Non-Executive Director's Club). Opowiadała o historii powstania tej bazy, w której jest już ponad 8000 kobiet z całego świata. Iwona Kozera oraz Katarzyna Twarowska zadeklarowały stworzenie polskiej bazy danych kobiet mających kwalifikacje merytoryczne do zasiadania w najwyższych organach decyzyjnych w biznesie. Vicini przy tworzeniu listy ściśle współpracowała z Viviane Reding, byłą Komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa (do lipca 2014 r.). Zdaniem Vicini kluczową rolę w kształtowaniu różnorodnych władz przedsiębiorstw odgrywają firmy rekrutacyjne, które podczas rekrutacji do rad nadzorczych powinny stosować, a nie stosują, te same wymogi wobec kobiet, jak wobec mężczyzn. Teraz, mówiła, standardy stawiane kobietom są wielokrotnie wyższe od standardów dla mężczyzn.

fot PP 17

fot PP 8

 

W trakcie konferencji wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska przedstawiła w skrócie wyniki badania „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce”, przeprowadzonego przez MPiPS oraz zadeklarowała intensyfikację prac legislacyjnych zmierzających do zwiększenia udziału kobiet w procesach decyzyjnych w polskiej gospodarce.

Część panelowa konferencji to w dużej mierze dyskusja czy w Polsce powinno się wprowadzić parytety czy też zalecenia miękkie dotyczące liczby kobiet w najwyższych władzach - przedsiębiorstw oraz spółek publicznych. Alicja Kornasiewicz, Dyrektor Zarządzająca Morgan Stanley, uważa, że nie można narzucać tzw. kwot spółkom prywatnym - tam powinny obowiązywać zalecenia. Natomiast parytety muszą, jej zdaniem, objąć spółki notowane na giełdzie, spółki skarbu państwa oraz instytucje rządowe. "Panowie, obudźcie się" mówiła. "Ja już wnuczkę wychowuję i ciągle słyszę, że to jeszcze nie czas, że jeszcze nie pora!". Anna Striżik, wiceprezes ZE PAK S.A. postulowała wprowadzenie zasady "Zastosuj lub wytłumacz" w spółkach publicznych oraz wskazywała, że tak naprawdę problemy z awansowaniem kobiet zaczynają się już na średnim szczeblu menedżerskim.

Angelina Anna Sarota, Wiceprezes Zarządu PGE EJ1 oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN Orlen przyznała, że PGE ma regulacje dotyczące różnorodności, w tym udziału kobiet, w zarządach oraz radach nadzorczych spółek zależnych. Okazało się, powiedziała, że PKN Orlen takich regulacji nie ma. Zapowiedziała, że będzie wymagać wprowadzenia takich zasad od zarządu Orlenu, a sprawa ta stanie na najbliższym, grudniowym posiedzeniu rady. Podobny przegląd regulaminów GPW obiecał też Paweł Tamborski.

Podsumowując dyskusję za najważniejsze uznano: zwiększenie liczby kobiet nie tylko na najwyższych, ale także na średnich szczeblach kierowniczych, wprowadzenie zasady różnorodności do regulaminów spółek publicznych, a także rozliczanie przez rady nadzorcze zarządów z ich działań na rzecz rozwoju kobiet i ich kariery zawodowej.

Źródło (tekst i zdjęcia): Fundacja Liderek Biznesu

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO