Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Umiejętność tworzenia i zarządzania zespołem składającym się z różnorodnych pracowników staje się coraz istotniejsza. Pracodawców wspiera w tym zakresie ogólnoeuropejski projekt Karta Różnorodności, który jest obecny także w Polsce. Jego skuteczność pokazują badania „Overview of Diversity Management implementation and impact amongst Diversity Charter signatories in the European Union (2014)”, których wyniki opublikowano w końcówce ubiegłego roku.

Badanie pokazuje opinie 1826 podmiotów, stanowiących 26% spośród ponad 7100 firm, organizacji pozarządowych i instytucji, będących sygnatariuszami 11 europejskich Kart Różnorodności. Podmioty te zatrudniają w sumie ponad 13,6 mln pracowników. W Polsce na pytania odpowiedziało 84% spośród 99 firm, które we wrześniu ubiegłego roku były sygnatariuszami dokumentu. Badanie wyraźnie wskazuje, że sygnatariusze Karty Różnorodności dostrzegają jej pozytywny wpływ na rozwój procesu zarządzania zasobami ludzkimi – tak twierdzi w Polsce aż 95% ankietowanych, podobnie uznają firmy w całej Europie. W naszym kraju został on uznany za średni i oceniony na 3.13 w pięciostopniowej skali.

69% polskich sygnatariuszy Karty Różnorodności za swój priorytet w procesie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy uznaje równouprawnienie kobiet i mężczyzn, 54% - zatrudnienie i aktywizację osób młodych, 47% - wykorzystanie potencjału najstarszych pracowników, a 44% - osób z niepełnosprawnościami. Wyzwania związane z zarządzaniem osobami o różnym pochodzeniu etnicznym, osobami nieheteroseksualnymi i osobami transpłciowymi są traktowane jako priorytetowe przez mniejszą liczbę przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, które podpisały dokument.

infografika Karta

- Badanie pokazuje, że przedsiębiorstwa dostrzegają liczne korzyści płynące z zarządzania różnorodnością. W tym momencie najważniejsze są niewątpliwie kwestie wizerunkowe, synergia z realizowaną na co dzień strategią CSR, a także wpływ zarządzania różnorodnością na większe zrozumienie i akceptację w ramach zespołów, co łączy się bezpośrednio z kreatywnością. Dla nas, koordynatorów Karty Różnorodności, ważne są także małe sukcesy sygnatariuszy dokumentu – takie jak przeszkolenie pracowników niewielkiej firmy ze sposobów redukcji stereotypów czy zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym i wykorzystanie ich doświadczenia – mówi Ewa Leśnowolska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, menedżerka Karty Różnorodności w Polsce.

Korzyści te nie byłyby jednak możliwe bez konkretnych działań podejmowanych przez sygnatariuszy. Jak pokazuje badanie, 88% widzi wpływ zarządzania różnorodnością na całą kulturę organizacyjną, 81% włączyło tę tematykę do swojej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W 66% przedsiębiorstw, organizacji i instytucji udało się zaangażować w ten proces interesariuszy wewnętrznych. Firmy podjęły także między innymi działania mające poprawić równowagę między życiem prywatnym i zawodowym swoich pracowników oraz wdrożyły narządzania pozwalające lepiej zarządzać procami HR.

Karta Różnorodności jest obecna w Polsce od 3 lat i skupia ponad 100 pracodawców (pełna lista sygnatariuszy). Stała się dla nich ważnym elementem gromadzenia wiedzy, świadomości i kompetencji, pomagającym budować wartość firmy w oparciu o różnorodnych pracowników. Działania na tym polu wymagają jednak dalszej intensyfikacji. Wiąże się to z wyzwaniami, jakie w najbliższym czasie staną przed pracodawcami – starzeniem społeczeństwa czy koniecznością dostosowania się do potrzeb pracowników do tej pory nieobecnych na rynku pracy.

Badanie w języku angielskim dostępne jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Badanie w języku Polskim będzie dostępne 13 lutego na stronie kartaroznorodnosci.pl.


Czym jest Karta Różnorodności?

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia, Luksemburg oraz Czechy; promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.
Koordynatorem polskiej Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Patron medialny Karty Różnorodności w Polsce: GazetaPraca.pl

Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Misją FOB jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Kontakt dla mediów:
Piotr Domański, mobile 601 658 008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do menedżerki Karty Różnorodności:
Ewa Leśnowolska, mobile 697 679 706, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO