Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

3 marca 2015 r. w ramach inicjatywy „Ring the bell for gender equality” w Sali Notowań GPW odbyła się konferencja pt. „Różnorodność w Biznesie”. Tematem konferencji było skuteczne zwiększenie udziału kobiet w gremiach decyzyjnych w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem spółek notowanych na GPW. Otwarcia dokonał Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz – w imieniu Ewy Kopacz, Prezes Rady Ministrów – prof. Małgorzata Fuszara, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania.

- W tym tygodniu giełdy w wielu krajach świata wraz z United Nations i Sustainable Sock Exchanges Initiative organizują uroczystościpod hasłem Ring the Bell for Gender Equality. Cieszę się, że GPW znalazła się w gronie tych giełd współorganizując konferencję poświęconą tematyce różnorodności w biznesie. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie miejscem obrotu. Naszą rolę widzimy też w kreowaniu standardów postępowania. W dokumencie ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” wpisaliśmy rekomendacje dla spółek publicznych i ich akcjonariuszy dotyczące zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet we władzach spółek. Kwestię równouprawnienia kobiet i mężczyzn w biznesie traktujemy także jako część odpowiedzialnego biznesu. Spółki, które przykładają wagę m.in. do tych kwestii mają szansę znaleźć się w stworzonym przez Giełdę prestiżowym indeksie spółek odpowiedzialnych – Respect Index - powiedział Paweł Tamborski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Symbolicznym uderzeniem w dzwon organizatorzy, partnerzy, patroni honorowi i patroni medialni wydarzenia chcieli zwrócić uwagę na rolę, jaką sektor prywatny odgrywa w zapewnieniu równych szans dostępu do funkcji kierowniczych. Ceremonii dokonali: Ambasador Szwecji Staffan Herrström, prof. Małgorzata Fuszara, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW, Alicja Kornasiewicz, Dyrektor Zarządzający Morgan Stanley, Katarzyna Twarowska, Prezes Zarządu Fundacji Liderek Biznesu, Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce.

Istotnym elementem programu konferencji była również prezentacja raportu Fundacji Liderek Biznesu „Udział kobiet w Zarządach i Radach Nadzorczych Spółek Giełdowych w Polsce na tle innych krajów”, planowanych zmian w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW oraz projektu "Równość w biznesie narzędziem zmiany społecznej" Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i autorskiego narzędzia wspierającego działania równościowe w firmach. Odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowych.

www1

www2

Na zdjęciu prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

 

Małgorzata Sarzalska, Dyrektorka Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS w swojej prezentacji omówiła działania promujące równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmuje w ramach projektu „Równość w biznesie”: wiosną 2014 powstał raport „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013”, w styczniu br. swoją premierę miał Przewodnik dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”. Eksperci MPiPS organizują także unikatowe w skali kraju seminaria informacyjno-szkoleniowe dla firm z zakresu idei wspierania awansów kobiet, dzięki którym menedżerowie i menedżerki HR mogą nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania Przewodnika w praktyce.

www3

Na zdjęciu Małgorzata Sarzalska, Dyrektorka DAE, MPiPS

Z apelem o uczczenie 20. rocznicy przyjęcia Deklaracji z Beijing (20th Anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action) między 2 a 6 marca zwróciła się do giełd stowarzyszonych w ramach inicjatywy Sustainable Stock Exchanges (SSE) Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z ramienia ONZ inicjatorami są UN Woman, UN Global Compact oraz Inicjatywa ONZ Sustainable Stock Exchanges (SSE).

Źródło (tekst i zdjęcia): Giełda Papierów Wartościowych

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO