Drukuj 

3 marca 2015 r. w ramach inicjatywy „Ring the bell for gender equality” w Sali Notowań GPW odbyła się konferencja pt. „Różnorodność w Biznesie”. Tematem konferencji było skuteczne zwiększenie udziału kobiet w gremiach decyzyjnych w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem spółek notowanych na GPW. Otwarcia dokonał Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz – w imieniu Ewy Kopacz, Prezes Rady Ministrów – prof. Małgorzata Fuszara, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania.

- W tym tygodniu giełdy w wielu krajach świata wraz z United Nations i Sustainable Sock Exchanges Initiative organizują uroczystościpod hasłem Ring the Bell for Gender Equality. Cieszę się, że GPW znalazła się w gronie tych giełd współorganizując konferencję poświęconą tematyce różnorodności w biznesie. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie miejscem obrotu. Naszą rolę widzimy też w kreowaniu standardów postępowania. W dokumencie ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” wpisaliśmy rekomendacje dla spółek publicznych i ich akcjonariuszy dotyczące zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet we władzach spółek. Kwestię równouprawnienia kobiet i mężczyzn w biznesie traktujemy także jako część odpowiedzialnego biznesu. Spółki, które przykładają wagę m.in. do tych kwestii mają szansę znaleźć się w stworzonym przez Giełdę prestiżowym indeksie spółek odpowiedzialnych – Respect Index - powiedział Paweł Tamborski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Symbolicznym uderzeniem w dzwon organizatorzy, partnerzy, patroni honorowi i patroni medialni wydarzenia chcieli zwrócić uwagę na rolę, jaką sektor prywatny odgrywa w zapewnieniu równych szans dostępu do funkcji kierowniczych. Ceremonii dokonali: Ambasador Szwecji Staffan Herrström, prof. Małgorzata Fuszara, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW, Alicja Kornasiewicz, Dyrektor Zarządzający Morgan Stanley, Katarzyna Twarowska, Prezes Zarządu Fundacji Liderek Biznesu, Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce.

Istotnym elementem programu konferencji była również prezentacja raportu Fundacji Liderek Biznesu „Udział kobiet w Zarządach i Radach Nadzorczych Spółek Giełdowych w Polsce na tle innych krajów”, planowanych zmian w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW oraz projektu "Równość w biznesie narzędziem zmiany społecznej" Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i autorskiego narzędzia wspierającego działania równościowe w firmach. Odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowych.

www1

www2

Na zdjęciu prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

 

Małgorzata Sarzalska, Dyrektorka Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS w swojej prezentacji omówiła działania promujące równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmuje w ramach projektu „Równość w biznesie”: wiosną 2014 powstał raport „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013”, w styczniu br. swoją premierę miał Przewodnik dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”. Eksperci MPiPS organizują także unikatowe w skali kraju seminaria informacyjno-szkoleniowe dla firm z zakresu idei wspierania awansów kobiet, dzięki którym menedżerowie i menedżerki HR mogą nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania Przewodnika w praktyce.

www3

Na zdjęciu Małgorzata Sarzalska, Dyrektorka DAE, MPiPS

Z apelem o uczczenie 20. rocznicy przyjęcia Deklaracji z Beijing (20th Anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action) między 2 a 6 marca zwróciła się do giełd stowarzyszonych w ramach inicjatywy Sustainable Stock Exchanges (SSE) Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z ramienia ONZ inicjatorami są UN Woman, UN Global Compact oraz Inicjatywa ONZ Sustainable Stock Exchanges (SSE).

Źródło (tekst i zdjęcia): Giełda Papierów Wartościowych