Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Ponad 70 menedżerów i menedżerek oraz specjalistów i specjalistek z działów HR, CSR oraz działów szkoleniowych polskich dużych firm, wzięło udział w seminariach z zakresu równych szans oraz wspierania awansów kobiet. Spotkania zostały zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu "Równość w biznesie".

Wraz z końcem kwietnia br. zakończył się cykl 10 seminariów informacyjno-szkoleniowych, dedykowanych dużym firmom. Z przedstawicielami działów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki równych szans, spotkaliśmy się w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Ponad 70 menedżerów i menedżerek oraz specjalistów i specjalistek z działów HR, CSR oraz działów szkoleniowych polskich dużych firm, wzięło udział w seminariach z zakresu równych szans oraz wspierania awansów kobiet. Spotkania zostały zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu "Równość w biznesie".

Wraz z końcem kwietnia br. zakończył się cykl 10 seminariów informacyjno-szkoleniowych, dedykowanych dużym firmom. Z przedstawicielami działów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki równych szans, spotkaliśmy się w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Program spotkań bazował na opracowanym przez zespół ekspertów MPiPS narzędziu, wspierającym biznes w tworzeniu środowiska pracy równych szans – Przewodniku dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”. Dzięki udziałowi w seminariach, firmy dostały praktyczne wsparcie doradcze we wprowadzaniu rozwiązań zwiększających równość szans w miejscu pracy oraz w inicjowaniu procesów promocji kobiet na stanowiska decyzyjne. Podczas seminariów można się było dowiedzieć m.in. jak krok po kroku przygotować działania równościowe w firmie oraz w jaki sposób wdrażać w swojej organizacji politykę zarządzania różnorodnością, aby przynosiły wymierne korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne.

Wiedzę w tym zakresie pogłębili przedstawiciele i przedstawicielki m.in. firm Cemex, EDF, ING, Intel, PGE, PKN Orlen, PKP Cargo, PZU, UPS czy Tesco. Uczestnicy i uczestniczki spotkań mają teraz 40 dni na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce i przeprowadzenie w swoich firmach pierwszych inicjatyw równościowych. Trzymamy kciuki za efekty tych działań!

Fotorelację z seminariów można obejrzeć tutaj: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1557612697840884.1073741835.1399942383607917&type=3

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO