Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Kluczowa rola lidera-przywódcy w kreowaniu przyjaznych miejsc pracy, a także przełamywanie wewnętrznych stereotypów, od których nie jest wolny żaden człowiek – to tematy tegorocznego, II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

 

II DzienRoznorodnosci logo

Podczas spotkania organizatorzy razem z uczestnikami/czkami postarają się dotrzeć do źródeł stereotypowego postrzegania współpracowników/nic – tych, których różni płeć, wiek, niepełnosprawność czy kolor skóry. W analogiczny sposób przyjrzą się żywej materii – organizmowi, którym jest każda firma, wychodząc z założenia, że wszystko zaczyna się od głowy, a więc kadr zarządzających.

Wydarzenie, przygotowywane 22 maja przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, to okazja do spotkania ze specjalistami/tkami zarządzania różnorodnością i HR, wystąpienia i dyskusje. Otworzy je minister Jacek P. Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, które od lat wspiera Kartę Różnorodności swoim honorowym patronatem. Perspektywę międzynarodową zaprezentuje Manfred J. Wondrak, austriacki ekspert do spraw zarządzania różnorodnością, dzieląc się doświadczeniami dotyczącymi powstawania nieuświadomionych uprzedzeń i ich wpływu na zarządzanie.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele/lki biznesu, reprezentanci/ntki administracji państwowej oraz praktycy, którzy zarządzaniem różnorodnością zajmują się na co dzień. Znaleźli się wśród nich między nimi: Konrad Ciesiołkiewicz – dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR Orange Polska, Karolina Kędziora – wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Dorota Jaślan – trenerka specjalizująca się w tematyce rozwoju kadry kierowniczej, oraz Marek Śliboda – prezes firmy Marco.

Wydarzenie będzie okazją do powitania nowych firm w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności: General Electric Company Polska, Instytutu Lotnictwa, Polpharma i Skanska.

Warsztaty, tworzące przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy gośćmi wydarzenia, podzielone zostały na dwa bloki - „Twarzą w twarz ze stereotypami” i „Okiem praktyka – zarządzanie różnorodnością z perspektywy lidera”. Pierwszy z nich skupiać się będzie na trzech najważniejszych dla polskich pracodawców obszarach: płci, wieku oraz niepełnosprawności. Drugi zaś będzie okazją do poznania doświadczeń liderów na tym polu.

- Zarządzaniem różnorodnością w Forum zajmujemy się już od kilku lat i widzimy wyraźnie, że temat ten wśród pracodawców nabiera coraz większego znaczenia. Dostrzegają oni powoli, że w obliczu zwiększającej się konkurencji, muszą umieć wykorzystywać talenty całego zespołu, również te, które do tej pory pracownicy często zostawiali „w domu”. Co więcej, w związku ze zmianami na rynku pracy, firmy będą musiały poszukiwać talentów wśród grup, które znajdowały się do tej pory na uboczu rynku pracy – mówi Ewa Leśnowolska, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce. – W dalszym ciągu jednak kluczem jest angażowanie liderów z biznesu, i to zarówno tych wyższego, jak i niższego szczebla. – dodaje.

W Dniu Różnorodności udział może wziąć każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.kartaroznorodnosci.pl. Wydarzenie jest bezpłatne. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 20 maja br. lub do wyczerpania miejsc.

Patronat Honorowy nad II Ogólnopolskim Dniem Różnorodności objęła prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu Do Spraw Równego Traktowania.

Patroni Medialni II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności:
GazetaPraca.pl, Harvard Business Review Polska, Radio RDC, Personel i Zarządzanie, CR Navigator i HR Biznes.

Czym jest Karta Różnorodności?
Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia, Luksemburg, Dania oraz Czechy; promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.
Koordynatorem polskiej Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocniczka Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Patron medialny Karty Różnorodności w Polsce: GazetaPraca.pl

Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO