Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

II Ogólnopolski Dzień Różnorodności rozpoczął się słonecznie i muzycznie. Gości powitał dźwięk kontrabasu rozchodzący się z bramy jednego z pofabrycznych budynków na warszawskiej Woli. Drogowskazem miały być też symboliczne barwy Karty Różnorodności, którymi oznaczono miejsce spotkania.

– Mamy nadzieję, że ta niecodzienna przestrzeń pozwoli nam wyjść poza sztywne ramy schematów i spojrzeć na różnorodność z innej niż zazwyczaj perspektywy – mówiła podczas otwarcia Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Spotkanie otworzył minister Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (które od lat jest patronem honorowym Karty). - W różnorodności jest niewykorzystany potencjał. Rynek w Polsce się zmienia i staje się rynkiem pracownika. Tylko firmy, które nauczą się budować pozytywny klimat organizacyjny, będą w stanie zachęcić do współpracy prawdziwe talenty. Nowe pokolenie ma wiele atutów, ale bierze pod lupę renomę organizacji. Otwarcie na różnorodność tę renomę buduje. - przekonywał minister Męcina.

 D4A0308

Osią tego nowego spojrzenia miało być motto spotkania, zgodnie z którym zarządzanie różnorodnością zaczyna się od głowy. A więc na etapie, w którym nie tylko rodzi się myślenie o różnorodności, lecz także podejmowane są decyzje – kluczowe zarówno z indywidualnego, jak i biznesowego punktu widzenia. O tym, jaki wpływ na te decyzje mogą mieć nieuświadomione uprzedzenia, opowiadał gość specjalny tegorocznego spotkania, Manfred Wondrak, ekspert zarządzania różnorodnością z Austrii. – Każdego dnia dokonujemy wyborów, które faworyzują jedne grupy osób, a tymczasem drugie dyskryminują – mówił Wondrak – Nikt z nas nie jest całkowicie wolny od nieuświadomionych uprzedzeń. Podobnie jak od stereotypów, które niekiedy bywają bardzo krzywdzące. Jednak zarówno w życiu osobistym, jak i w środowisku pracy, istnieją sposoby, aby z nimi walczyć.

Między innymi właśnie o przeciwdziałaniu uprzedzeniom debatowali goście panelu dyskusyjnego: Konrad Ciesiołkiewicz – Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Orange Polska, Karolina Kędziora – Wiceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Marek Śliboda – Prezes Marco, Dorota Jaślan – trenerka biznesu oraz Manfred Wondrak. Przedmiotem ich dyskusji był z jednej strony proces postrzegania i kategoryzowania rzeczywistości oraz identyfikowania i zwalczania stereotypów, z drugiej zaś – znaczenie przywództwa w budowaniu otwartych i włączających struktur organizacyjnych. Rozmowa dotyczyła więc nie tylko związku między indywidualnym sposobem postrzegania różnorodności a efektywnością pracy zespołowej, lecz także roli, jaką w tym kontekście odgrywa lider organizacji.

Piątkowe spotkanie było także okazją do powitania kolejnych organizacji w gronie sygnatariuszy Karty: General Electric Company Polska, Instytut Lotnictwa, Polpharma, Skanska oraz Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Jako pierwsza instytucja publiczna deklarację podpisał w tym roku także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oznacza to, że obecnie Karta Różnorodności w Polsce skupia już XXX sygnatariuszy.

Po części oficjalnej uczestnicy II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności mieli okazję wziąć udział w inspirujących dyskusjach i warsztatach poświęconych zwalczaniu stereotypów oraz budowaniu odpowiedzialnego przywództwa. Dzielili się własnymi doświadczeniami z życia zawodowego i poznawali metody, które mogą pomóc w zwalczaniu uprzedzeń. Warsztaty prowadziły ekspertki zewnętrzne (Agnieszka Sznajder, Agata Spała i Katarzyna Ścieszka) oraz praktyczki z firm: Deloitte, EDF Polska i Orange Polska. – Chcielibyśmy, aby udział w tym wydarzeniu był wartościowym doświadczeniem, które zaowocuje dalszymi działaniami na poziomie lokalnym. Mamy nadzieję, że w ten sposób nie tylko zachęcimy uczestników do odkrywania potencjału różnorodności, lecz także zainspirujemy ich do inicjowania i wdrażania własnych projektów na rzecz promocji różnorodności w swoich miejscach pracy – podkreślała Ewa Leśnowolska, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce.

Prezentacja gościa specjalnego, Manfreda Wondraka: "How Unconscious Biases influence our decisions and careers".

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć tutaj.

Źródło: Karta Różnorodności

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO