Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim mają większe trudności ze znalezieniem pracy, niż pozostali kandydaci - uznało tak blisko 70 proc. Polaków pytanych przez Instytut Millward Brown na zlecenie Work Service*

Dla porównania tylko 18 proc. badanych ocenia, że matki mają podobne bariery jak inni kandydaci, a blisko 7 proc. uznało, że kobiety z dziećmi mają mniejsze trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali. Wyzwania związane z powrotem na rynek pracy matek rzadziej dostrzegały osoby o najwyższych dochodach, średnim i wyższym wykształceniu oraz mieszkańcy miast średniej wielkości. Co ważne, opinie kobiet i mężczyzn na temat były bardzo zbieżne. - Od 2013 roku na polskim rynku obowiązują już roczne urlopy macierzyńskie. Ich wydłużenie spowodowało, że młode matki mogą dłużej opiekować się swoimi dziećmi, a pracodawcy w bardziej wydajny sposób mogą wyszukiwać osób na ich zastępstwo. Dlatego należy odbierać tę zmianę jako pozytywną dla obu stron - podkreśla Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A. - Mimo to, dłuższa przerwa w pracy z tytułu urlopu macierzyńskiego rzutuje na większe trudności w znalezieniu zatrudnienia. W większości przypadków niechęć do zatrudniania matek wynika ze stereotypowego postrzegania kobiet i przekonania, że matka nie będzie tak efektywna, jak pozostali kandydaci. To błędne myślenie - podkreśla Inglot. Jego zdaniem pracujące matki są dobrze zorganizowane i ambitne, a to przekłada się na bardzo dobre wyniki pracy. Do podobnych wniosków doszli badacze z Instytutu Millward Brown. Wskazują oni, że zdecydowana większość (74 proc.) ankietowanych ocenia pracujące matki na równi z pozostałymi pracownikami, a 15 proc. uważa je nawet za pracowników lepszych. Tylko 2,4 proc. pytanych Polaków uznało, że matki pracują gorzej, niż pozostali zatrudnieni.

Ojcowie przejmą opiekę?

Największym wsparciem dla pracujących matek jest większa pomoc ojców w opiece nad dziećmi. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, a następnie łączenie kariery z wychowaniem dzieci nie jest wyzwaniem niemożliwym do zrealizowania. Chociaż udział ojców w opiece nad dziećmi jest wciąż niewystarczający. Z badania Work Service wynika, że niemal 60 proc. osób zetknęło się w swojej pracy z co najmniej jednym przypadkiem skorzystania przez ojca z jakiejś formy urlopu związanego z urodzeniem dziecka. Częściej były to 1-2 dniowe urlopy okolicznościowe (45,5 proc.), a nieco rzadziej 1-2 tygodniowe nieobecności (39,2 proc.). Tylko w jedna czwarta (25 proc.) pytanych przyznała, że nie zna mężczyzn korzystających z obu urlopów.

Tacierzyński w dużym mieście

Z wykorzystaniem urlopów tacierzyńskich częściej miały do czynienia osoby z dużych miast, dobrze zarabiające, czy osoby ze średnim i wyższym wykształceniem.

- Sytuacja kobiet stopniowo się poprawia i możemy obserwować coraz większy udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków domowych i wychowaniu potomstwa. Mimo to wciąż kobiety częściej są rodzicem, który bierze urlop lub zwolnienie w przypadku choroby dziecka, czy innej nagłej sytuacji - mówi Ewa Misiak, Prezes firmy opiekuńczej People Care, Doradca ds. Prorodzinnych w zespole prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - Aby zrobić kolejny krok w poprawie sytuacji kobiet, a szczególnie matek, na rynku pracy, potrzebne jest dostarczenie pracodawcom narzędzi i rozwiązań, które uświadomią, że pracownica, która ma dziecko nie jest problemem - mówi ekspertka. To na przykład specjalne programy dla przedsiębiorstw jak np. pakiety opieki nad dziećmi, które pracodawca może podarować pracownikom w formie benefitu, czy też pakiety medyczne, zapewniające domową opiekę pielęgniarską nad dzieckiem w sytuacji choroby. To też możliwość tworzenia przedszkoli przyzakładowych, czy klubów malucha. Takie rozwiązania od lat sprawdzają się za granicą, np. w Szwecji, czy Danii.

*

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Millward Brown w terminie 15-18.05.2015 na próbie N=528 osób pracujących, przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz bezrobotnych. 

Źródło: Gazeta Praca

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO