Drukuj 

Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił do tego grona osoby, a także różne instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów.

Głównym założeniem, które przyświecało zainicjowaniu grona Ambasadorów Równości w Biznesie, jest potrzeba upowszechniania nowych standardów zarządzania oraz wymiana informacji i doświadczeń dotyczących działań związanych z promowaniem równości płci w polskich firmach i instytucjach. Wierzymy, że nasza inicjatywa przyczyni się do trwałej zmiany nastawienia wśród kadry zarządzającej polskich organizacji i przedsiębiorstw, a co za tym idzie, pomoże poprawić obecną sytuację kobiet w środowisku ich pracy, w tym w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych, na wyższych szczeblach zarządzania.

Lista Ambasadorów Równości w Biznesie, wraz z krótkimi opisami biograficzymi, znajduje się w zakładce "Ambasadorzy Równości w Biznesie".