Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i mężczyzn oraz wzrost akceptacji środowiska biznesowego dla podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans kobiet w dostępie do gremiów decyzyjnych.

W ramach kampanii powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie, do którego zostali zaproszeni przedstawiciele i przedstawicielki różnych instytucji, firm i organizacji promujących równość kobiet i mężczyzn w dostępie do awansu. W czasie trwania kampanii w ogólnopolskich, jak i lokalnych mediach żywo komentowano problem nierówności. W artykułach, które ukazały się między innymi w „Pulsie Biznesu” i magazynie „Wprost” można było przeczytać, co na temat kobiet na wyższych stanowiskach zarządczych sądzą nasi ambasadorzy i eksperci. O naszych działaniach można było usłyszeć również w Polskim Radiu i radiach lokalnych. Zaproszeni do audycji goście mówili o trudnościach na rynku pracy i o tym, jak walczyć z nierównością szans.

DSC 9110 mały

Kampanię rozpoczął briefing prasowy, odbywający się w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych. Uczestniczyli w nim nasi Ambasadorzy, a poprowadzony został on przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosianiaka-Kamysza, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania Małgorzatę Fuszarę oraz Prezydent Konfederacji Lewiatan dr Henrykę Bochniarz. Podczas briefingu komentowana była obecna sytuacja kobiet na rynku pracy, dyskutowane były także sposoby walki z nierównością. Wniosek z tego spotkania był krótki: Trzeba działać!

Tym, co najbardziej zaskoczyło uczestników i uczestniczki spotkania była akcja „Niewidzialne Bariery”. W głównym holu Giełdy Papierów Wartościowych przed ruchomymi schodami zostały rozstawione dwie przezroczyste ścianki z wyciętymi drzwiami, oznaczone napisami odpowiednio „men only”/”women only”. Po przejściu przez „męską” ściankę, ruchome schody poprowadziły panów na następne piętro. Schody znajdujące się za ścianką „dla kobiet” zostały wyłączone. Aby dostać się wyżej, trzeba było wejść o własnych siłach. Odmienność funkcjonowania obu ścieżek symbolizowała odmienność warunków, w jakich realizują się kobiece i męskie drogi karier. Akcja „Niewidzialne bariery” uświadomiła zebranym trudności, jakich doświadczają kobiety i mężczyźni w dostępie do wyższych stanowisk decyzyjnych. Kampanii towarzyszył również konkurs odbywający się za pośrednictwem facebooka. Podczas briefingu goście dostali wlepki promujące równość w biznesie i te oto wlepki fotografowali w różnych miejscach, promując tym samym naszą akcję.

DSC 9165 mały

Nasza kampania trafiła do szerokiego grona odbiorców. Jesteśmy dumni, że udało nam się zgromadzić tak liczne grono Ambasadorów wspierających nasze działania. Mamy nadzieję, że wraz z zakończeniem kampanii nie skończy się promowanie równości w biznesie i w niedługim czasie zwiększy się udział kobiet na stanowiskach zarządczych.

Zdjęcia: Piotr Krajewski / FORMIND

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO