Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy? 

Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10 seminariów informacyjno-szkoleniowych, Okrągły Stół Ministrów UE ds. Równości Płci, a także m.in. badanie opinii publicznej nt. postrzegania ról i szans kobiet w kontekście awansów na wyższe stanowiska, opracowanie zestawu narzędzi dla firm oraz udział w liczonych konferencjach i spotkaniach. Wszystko po to, by pokazać, że udział kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych to wyzwanie i szansa dla polskiej gospodarki. Dziś wiemy już, że się udało. To więc dobra okazja, by powspominać!

Projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej" realizowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od października 2013 roku, w partnerstwie merytorycznym z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Chcielibyśmy, by był to słyszalny głos w debacie społecznej związanej z przedstawionym przez Komisję Europejską projektem tzw. dyrektywy kwotowej. Projekt skierowany był głównie do dużego biznesu tj. firm zatrudniających powyżej 250 osób, a także do partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

 

RÓWNOŚĆ W BIZNESIE - PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ!
KROKI MILOWE PROJEKTU W PIGUŁCE

 

OKRĄGŁY STÓŁ MINISTRÓW DS. RÓWNOŚCI PŁCI

ue

Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalną zasadę Unii Europejskiej – takimi słowami Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, rozpoczęła czwarty Okrągły Stół Ministrów Unii Europejskiej ds. Równości Płci, który odbył się 9 maja 2014r. w ramach VI Kongresu Kobiet.

Więcej informacji.

Videorelacja ze spotkania.

 

PIERWSZY W POLSCE RAPORT "WIĘCEJ RÓWNOŚCI, WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE"

raport

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Konfederacją Lewiatan opublikowało raport analizujący sytuację kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013. Do tej pory nie było w Polsce tak szerokiego opracowania tego zagadnienia.

Więcej informacji.

Pobierz raport.

PREMIERA PRZEWODNIKA DLA FIRM: WIĘCEJ KOBIET W ZARZĄDZANIU, TO SIĘ OPŁACA!

przewodnik

Przewodnik dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” to pierwszą tego typu publikacją w Polsce: Jest kompleksowy pod względem zawartości. Można w nim znaleźć nie tylko analizę prawną, aktualne dane statystyczne i kontekst kulturowy związany z obecnością kobiet w biznesie, ale także zestaw praktycznych podpowiedzi i rozwiązań, których wprowadzenie w firmie przyniesie konkretne korzyści ekonomiczne – zapewnia Jolanta Waszkiewicz, koordynatorka projektu „Równość w biznesie”.

Więcej informacji.

Pobierz przewodnik.

 

SEMINARIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

seminaria

Ponad 70 menedżerów i menedżerek oraz specjalistów i specjalistek z działów HR, CSR oraz działów szkoleniowych polskich dużych firm, wzięło udział w seminariach z zakresu równych szans oraz wspierania awansów kobiet. Z przedstawicielami dużych firm z działów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki równych szans, spotkaliśmy się w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Więcej informacji.

 

POWOŁANIE AMBASADORÓW RÓWNOŚCI W BIZNESIE

henia

Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił do tego grona osoby, a także różne instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów.

Więcej informacji.

 

KAMPANIA INFORMACYJNA "RÓWNOŚĆ W BIZNESIE SIĘ OPŁACA!"

kupa

Wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i mężczyzn oraz wzrost akceptacji środowiska biznesowego dla podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans kobiet w dostępie do gremiów decyzyjnych.

Więcej informacji.
Spot filmowy promujący kampanię.


Dziękujemy, że byliście z nami. Równość w biznesie - to się opłaca!

 

 

 

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO