Drukuj 

Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy? 

Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10 seminariów informacyjno-szkoleniowych, Okrągły Stół Ministrów UE ds. Równości Płci, a także m.in. badanie opinii publicznej nt. postrzegania ról i szans kobiet w kontekście awansów na wyższe stanowiska, opracowanie zestawu narzędzi dla firm oraz udział w liczonych konferencjach i spotkaniach. Wszystko po to, by pokazać, że udział kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych to wyzwanie i szansa dla polskiej gospodarki. Dziś wiemy już, że się udało. To więc dobra okazja, by powspominać!

Projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej" realizowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od października 2013 roku, w partnerstwie merytorycznym z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Chcielibyśmy, by był to słyszalny głos w debacie społecznej związanej z przedstawionym przez Komisję Europejską projektem tzw. dyrektywy kwotowej. Projekt skierowany był głównie do dużego biznesu tj. firm zatrudniających powyżej 250 osób, a także do partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

 

RÓWNOŚĆ W BIZNESIE - PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ!
KROKI MILOWE PROJEKTU W PIGUŁCE

 

OKRĄGŁY STÓŁ MINISTRÓW DS. RÓWNOŚCI PŁCI

ue

Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalną zasadę Unii Europejskiej – takimi słowami Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, rozpoczęła czwarty Okrągły Stół Ministrów Unii Europejskiej ds. Równości Płci, który odbył się 9 maja 2014r. w ramach VI Kongresu Kobiet.

Więcej informacji.

Videorelacja ze spotkania.

 

PIERWSZY W POLSCE RAPORT "WIĘCEJ RÓWNOŚCI, WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE"

raport

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Konfederacją Lewiatan opublikowało raport analizujący sytuację kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013. Do tej pory nie było w Polsce tak szerokiego opracowania tego zagadnienia.

Więcej informacji.

Pobierz raport.

PREMIERA PRZEWODNIKA DLA FIRM: WIĘCEJ KOBIET W ZARZĄDZANIU, TO SIĘ OPŁACA!

przewodnik

Przewodnik dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” to pierwszą tego typu publikacją w Polsce: Jest kompleksowy pod względem zawartości. Można w nim znaleźć nie tylko analizę prawną, aktualne dane statystyczne i kontekst kulturowy związany z obecnością kobiet w biznesie, ale także zestaw praktycznych podpowiedzi i rozwiązań, których wprowadzenie w firmie przyniesie konkretne korzyści ekonomiczne – zapewnia Jolanta Waszkiewicz, koordynatorka projektu „Równość w biznesie”.

Więcej informacji.

Pobierz przewodnik.

 

SEMINARIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

seminaria

Ponad 70 menedżerów i menedżerek oraz specjalistów i specjalistek z działów HR, CSR oraz działów szkoleniowych polskich dużych firm, wzięło udział w seminariach z zakresu równych szans oraz wspierania awansów kobiet. Z przedstawicielami dużych firm z działów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki równych szans, spotkaliśmy się w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Więcej informacji.

 

POWOŁANIE AMBASADORÓW RÓWNOŚCI W BIZNESIE

henia

Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił do tego grona osoby, a także różne instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów.

Więcej informacji.

 

KAMPANIA INFORMACYJNA "RÓWNOŚĆ W BIZNESIE SIĘ OPŁACA!"

kupa

Wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i mężczyzn oraz wzrost akceptacji środowiska biznesowego dla podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans kobiet w dostępie do gremiów decyzyjnych.

Więcej informacji.
Spot filmowy promujący kampanię.


Dziękujemy, że byliście z nami. Równość w biznesie - to się opłaca!